Гората - закрилница и благодат!

Конкурси

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад находящ се в землището на гр. Копривщица до Цех за преработка на дървесина, находящ се в село Душанци, ул. „Душанска комуна“ № 1, селскостопански двор“.  Дървесината е добита от  обект № 1639с-3, Подотдели: 9017"а1", 9017"д1",9020"п".  „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад находящ се в землището на гр. Копривщица до Цех за преработка на дървесина, находящ се в село Душанци, ул. „Душанска комуна“ № 1, селскостопански двор“.  Дървесината е добита от  обект № 1639с-3, Подотдели: 9017"а1", 9017"д1",9020"п". ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ