Гората - закрилница и благодат!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Пирдоп

Обект: 2400ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 53182.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024