Гората - закрилница и благодат!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Пирдоп

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19644.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 89988.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 152664.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 70284.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28698.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 80624.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11373.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 41365.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 136818.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5741.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2316МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16189.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10170.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2310МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23857.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2306МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32037.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2305МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23744.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 124430.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 77149.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2301МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21620.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023