Гората - закрилница и благодат!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Пирдоп

Обект: 2235с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4964.00 Първа: 09.11.2022
Втора: 09.11.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 11696.00 Първа: 26.07.2022
Втора: 26.07.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 8129.00 Първа: 10.06.2022
Втора: 10.06.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2225Т Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 334.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2227с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 730.00 Първа: 27.04.2022
Втора: 27.04.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2226с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 876.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 24491.00 Първа: 11.04.2022
Втора: 11.04.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2221МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 91819.00 Първа: 11.04.2022
Втора: 11.04.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2222с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 984.00 Първа: 07.03.2022
Втора: 07.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 87104.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 189202.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42371.00 Първа: 25.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38591.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20361.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7090.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6102.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022