Гората - закрилница и благодат!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Пирдоп

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12582.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13446.00 Първа: 15.02.2024
Втора: 15.02.2024