Гората - закрилница и благодат!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Пирдоп

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4658.29 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7887.71 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45518.75 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3279.90 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024

ДГС Пирдоп

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21396.73 Първа: 12.02.2024
Втора: 12.02.2024