Гората - закрилница и благодат!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Пирдоп

Обект: 2116 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 05.08.2021
Втора: 05.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21032112 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13881.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2114 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5570.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2113 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 697.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2111 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3850.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2110 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32231.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2109 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4998.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2108 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3986.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2107 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1729.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2106 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4221.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2105 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9128.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2104 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3476.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2102 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8083.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2101 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6177.00 Първа: 16.03.2021
Втора: 16.03.2021