Гората - закрилница и благодат!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Пирдоп

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6420.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3035.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6675.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1382.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56176.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023