Гората - закрилница и благодат!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Пирдоп

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17325.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2635.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3323.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3585.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 490.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9782.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1938.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4928.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4523.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 23.03.2022