Гората - закрилница и благодат!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Пирдоп

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 45597.00 Първа: 22.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 90928.00 Първа: 22.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54426.00 Първа: 22.07.2022
Втора: 22.07.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2200ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 141696.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51679.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2220МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13760.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19243.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19788.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29901.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35041.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27498.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54630.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9948.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10802.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18245.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11864.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8848.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 115501.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022