Гората - закрилница и благодат!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Пирдоп

Обект: 21502 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 40550.00 Първа: 27.10.2021
Втора: 27.10.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21501 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 43038.00 Първа: 27.10.2021
Втора: 27.10.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 27869.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 37496.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 108099.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4485.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 73244.00 Първа: 07.10.2021
Втора: 07.10.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21770.00 Първа: 28.06.2021
Втора: 28.06.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3316.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 75857.00 Първа: 28.04.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12065.00 Първа: 06.03.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Пирдоп

Обект: 21202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24256.00 Първа: 11.02.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13614.00 Първа: 29.01.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Пирдоп

Обект: 21108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 67131.00 Първа: 02.12.2020

ДГС Пирдоп

Обект: 21105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 5722.00 Първа: 02.12.2020

ДГС Пирдоп

Обект: 21104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 4540.00 Първа: 02.12.2020

ДГС Пирдоп

Обект: 21103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6046.00 Първа: 02.12.2020

ДГС Пирдоп

Обект: 21102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 9822.00 Първа: 02.12.2020

ДГС Пирдоп

Обект: 21101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 225818.00 Първа: 02.12.2020
Втора: 01.01.1970