Гората - закрилница и благодат!

Съобщения до медиите

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 10-11.10.2015г. на територията на ТП ДГС Пирдоп СЪОБЩЕНИЕ     На 10.09.2015г. на територията на ТП ДГС Пирдоп ще бъдат извършени експедиции на дървесина от обекти №№ 1520с и 1525с служителите който ще извършат експедициите са следните:           1 ,Атанас Тодоров Йончев           2, Лукан Делчев Пижов