Гората - закрилница и благодат!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Пирдоп

Обект: 21404-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 166943.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21403-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 52370.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 36475.00 Първа: 28.06.2021
Втора: 28.06.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21212-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 77320.00 Първа: 14.05.2021
Втора: 14.05.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21210-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 169482.00 Първа: 14.05.2021
Втора: 14.05.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21206-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 40184.00 Първа: 12.05.2021
Втора: 12.05.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21107-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 86450.00 Първа: 02.12.2020

ДГС Пирдоп

Обект: 21106-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 116040.00 Първа: 02.12.2020

ДГС Пирдоп

Обект: 21109-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 57616.00 Първа: 28.06.2021
Втора: 28.06.2021