Гората - закрилница и благодат!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Пирдоп

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49022.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2310МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58617.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2316МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40830.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2315МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49022.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2306МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 77329.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2305МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56716.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 182312.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 269124.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 146811.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58722.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 207513.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 88884.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 282536.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 267368.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 175985.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2301МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 52816.00 Първа: 10.01.2023
Втора: 10.01.2023