Гората - закрилница и благодат!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Пирдоп

Обект: 2221МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 193010.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 128117.00 Първа: 30.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2213-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 435123.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2201-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 94109.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2209-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17452.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2208-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12811.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2207-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46904.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2216-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 233335.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Пирдоп

Обект: 2214-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 108273.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022