Гората - закрилница и благодат!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Пирдоп

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19644.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 73175.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 121226.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 58415.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23007.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 80624.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9514.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34506.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 110071.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2317 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5741.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2316МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16189.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2318 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10170.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2310МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23857.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2306МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27805.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2305МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20710.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 107326.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64673.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023

ДГС Пирдоп

Обект: 2301МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18651.00 Първа: 09.02.2023
Втора: 09.02.2023