Гората - закрилница и благодат!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Пирдоп

Обект: 21404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 72402.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27753.00 Първа: 25.08.2021
Втора: 25.08.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25262.00 Първа: 28.06.2021
Втора: 28.06.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21503с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 204.00 Първа: 14.05.2021
Втора: 14.05.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21208с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3696.00 Първа: 07.04.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21207с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 125.00 Първа: 01.01.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Пирдоп

Обект: 1804Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 84028.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21206 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26146.00 Първа: 12.05.2021
Втора: 12.05.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21205с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2674.00 Първа: 02.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12444.00 Първа: 17.03.2021
Втора: 17.03.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21210 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 77894.00 Първа: 14.05.2021
Втора: 14.05.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27336.00 Първа: 28.06.2021
Втора: 28.06.2021

ДГС Пирдоп

Обект: 21107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40755.00 Първа: 02.12.2020

ДГС Пирдоп

Обект: 21106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 52988.00 Първа: 02.12.2020