Гората - закрилница и благодат!

Заповеди

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 13-14.02.2016г. на територията на ТП ДГС Пирдоп На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 13-14.02.2016г. на територията на ТП ДГС Пирдоп ЗАПОВЕД