Гората - закрилница и благодат!

Заповеди

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 24-25.06.2016г. на територията на ТП ДГС Пирдоп На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 24-25.06.2016г. на територията на ТП ДГС Пирдоп ЗАПОВЕД